Asiakirjojen allekirjoittaminen

Palaa resurssit sivulle

Tässä osiossa käsitellään seuraavia aiheita:

Asiakirjojen allekirjoittamisen yleiskatsaus

Asiakirjat allekirjoitetaan SignSpacen tiloissa.

Aloita asiakirjan allekirjoittaminen luomalla allekirjoituspyyntö. Allekirjoituspyyntö on tilassa tapahtuva toiminto, jossa liitetään allekirjoitettavat tiedostot ja kutsutaan allekirjoittajat tarkistamaan asiakirjat ja allekirjoittamaan ne sähköisesti. Tilaan lähetetty allekirjoituspyyntö näyttää tältä:

None

Allekirjoituspyynnön voi luoda ilman allekirjoitusjärjestystä (kuten edellä olevassa esimerkissä), tai siinä voi määrittää järjestyksen, jossa allekirjoittajien on allekirjoitettava asiakirjat.

None

Voit luoda allekirjoituspyynnön tilan eri kohdista sen mukaan, mitä haluat saavuttaa:

  • Voit luoda uuden tilan luomalla allekirjoituspyynnön. Jos haluat aloittaa täysin uuden yhteistyön allekirjoituspyynnöllä, johon pääsevät vain ne henkilöt, joiden on allekirjoitettava asiakirja, paras vaihtoehto on uuden tilan luominen allekirjoituspyynnölle.
  • Voit lähettää allekirjoituspyynnön erillisenä toimintona olemassa olevaan tilaan (SignSpacessa tätä kutsutaan myös tilassa olevaksi erilliseksi keskusteluksi). Jos esimerkiksi olet luomassa yhtä useista allekirjoituspyynnöistä, jotka liittyvät pitkäaikaiseen sopimukseen, voi olla kätevämpää luoda kaikki allekirjoituspyynnöt samaan tilaan. Voit silti haluta erottaa eri allekirjoituspyynnöt toisistaan. Tällöin kannattaa luoda olemassa olevaan tilaan erillinen toiminto kutakin allekirjoituspyyntöä varten.
  • Voit myös luoda allekirjoituspyynnön ulkoisesta liiketoimintasovelluksesta SignSpace API:n avulla. Lisätietoja allekirjoituspyyntöjen luomisesta API:n kautta on osoitteessa https://dev.signspace.com/.

Kun allekirjoituspyyntö on luotu, allekirjoittajat saavat sähköpostilla pyynnön allekirjoittaa asiakirjat.

None

SignSpacen käyttäjien tapauksessa sähköpostiviestissä oleva Katsele allekirjoituspyyntöä -painike ohjaa allekirjoittajan tilaan, jossa allekirjoituspyyntö on.

None

Kun allekirjoittaja, joka ei ole rekisteröitynyt SignSpacen käyttäjäksi, napsauttaa sähköpostiviestissä Katsele allekirjoituspyyntöä -painiketta, hänet ohjataan suoraan asiakirjan esikatseluun ja allekirjoitusnäkymään. Allekirjoittaja voi allekirjoittaa allekirjoituspyynnön rekisteröitymättä ja halutessaan luoda SignSpace-tilin myöhemmin.

None

Jos sinulla on SignSpacessa useita allekirjoituspyyntöjä, yläpalkissa on erillinen Allekirjoitukset-näkymä. Siinä luetellaan kaikki allekirjoituspyynnöt, joihin sinulla on pääsy, ja sen kautta pääset helposti kaikkiin asianmukaisiin tiloihin.

None

SignSpacessa on kahdentasoisia allekirjoituksia. Allekirjoituspyynnön luoja valitsee kullekin allekirjoituspyynnölle sopivan tason.

Jos Kevyt taso valitaan, jokaista allekirjoittajaa pyydetään tunnistautumaan sähköpostin varmennuksella joko SignSpacen tilin luonnin yhteydessä tai allekirjoittamisen aikana kertakäyttöisellä turvakoodilla, joka toimitetaan allekirjoittajalle sähköpostilla.

Jos Vahva taso valitaan, allekirjoittajan on tunnistauduttava käyttäen vahvaa sähköistä tunnistautumista joko allekirjoittamisen yhteydessä tai aiemmin hänen hakiessaan henkilökohtaista SignSpacen kehittynyttä sähköistä allekirjoitusta. Vahva sähköinen tunnistautuminen tapahtuu Signicat-varmennuspalvelussa. Henkilöllisyys varmennetaan Suomen, Ruotsin, Norjan, Tanskan, Viron, Latvian tai Liettuan sähköisellä henkilöllisyystodistuksella. Allekirjoittajien henkilöllisyyden varmentaminen edellyttää heiltä pankkitunnuksia tai matkapuhelimessa olevia sähköisiä henkilöllisyystodistuksia.

Kun kaikki allekirjoittajat allekirjoittavat allekirjoituspyynnön, allekirjoitetut asiakirjat tulevat nähtäville tilaan, johon allekirjoituspyyntö lähetettiin.

None

Allekirjoitetut asiakirjat myös tallennetaan automaattisesti SignSpaceen kymmeneksi vuodeksi. Käyttäjät voivat kuitenkin myös ladata tiedostot. SignSpacella on myös varmennuspalvelu osoitteessa https://www.signspace.com/verification.html. Siellä voi varmentaa allekirjoituksen voimassaolon ja asiakirjan eheyden.

Allekirjoituspyynnön luominen uuteen tilaan

Jos haluat luoda allekirjoituspyynnön uudessa tilassa, napsauta + Uusi -painiketta ja valitse Allekirjoituspyyntö.

None

Jos sinulla on useampi kuin yksi maksullinen tili, valitse käytettävä tili Tili-kentästä. Uuden tilan otsikkona käytetään allekirjoituspyynnön Sopimuksen nimi -kentässä olevaa tekstiä. Tarvittaessa voit vaihtaa tilan nimeä myöhemmin. Allekirjoittajilla on pääsy luotuun tilaan, ja heidät kutsutaan allekirjoittamaan liitetyt asiakirjat. Jos otat Allekirjoittamisjärjestys päällä -asetuksen käyttöön lomakkeessa, allekirjoittajat kutsutaan allekirjoittamaan asiakirjat määrittämässäsi numerojärjestyksessä. Avaa syöttökenttä napsauttamalla + Lisää vastaanottajia ja syötä muita käyttäjiä, jotka saavat ilmoituksen tästä allekirjoituspyynnöstä ja joille annetaan pääsy luotuun tilaan. Lisää allekirjoituspyyntöön vastaamiselle määräaika napsauttamalla + Lisää eräpäivä. Lisää allekirjoitettavat tiedostot Allekirjoitettavat tiedostot -alueelle. Valitse Tunnistautumisen tapa -kohdassa tarvittava allekirjoituksen taso, joka voi olla Kevyt (vahvaa sähköistä tunnistautumista ei tarvita) tai Vahva (vahva sähköinen tunnistautuminen tarvitaan). Täytä muut lomakkeen kohdat.

None

Allekirjoituspyyntö luo uuden tilan, joten lomakkeen alapalkissa on linkki Tietoturva-asetuksiin. Asetukset koskevat nyt luotavaa tilaa. Niitä voi muokata milloin tahansa, ja tästä niihin pääsee helposti. Kun napsautat linkkiä, seuraava ponnahdusikkuna avautuu:

None

Tietoturva-asetusten eri vaihtoehdot kuvataan tarkemmin tämän aiheen kohdassa Tilojen turvallisuus.

Kun muokkaat lomaketta, allekirjoituspyyntöä ei tallenneta luonnoksena. Jos siis napsautat X- tai Hylkää-kohtaa, sinulta kysytään, haluatko hylätä tallentamattomat muutokset.

None

Kun olet napsauttanut Lähetä, luodaan uusi tila, ja allekirjoituspyyntö näkyy tilan ensimmäisenä toimintona.

None

Allekirjoituspyynnön luominen olemassa olevaan tilaan

Jos haluat luoda allekirjoituspyynnön uutena toimintona olemassa olevaan tilaan, napsauta alareunan vastauspalkissa olevia kolmea pistettä ja valitse kontekstivalikosta Allekirjoituspyyntö.None

Jos aloit jo kirjoittaa vastausta, näet Allekirjoituspyyntö-linkin myös alareunan vastauspalkin yläpuolella olevassa kelluvassa valikossa.

None

Allekirjoituspyyntölomake avautuu. Täytä lomake.

None

Tämä allekirjoituspyyntö lähetetään erillisenä toimintona valittuna olevaan tilaan.

None

Allekirjoitusjärjestys

Allekirjoituspyyntölomakkeessa voi ottaa allekirjoitusjärjestystoiminnon käyttöön. Oletuksena allekirjoitusjärjestystoiminto ei ole käytössä. Kaikki allekirjoittajat siis kutsutaan samanaikaisesti allekirjoittamaan asiakirjat, kun allekirjoituspyyntö luodaan.

None

Jos haluat allekirjoittajien allekirjoittavan asiakirjat tietyssä järjestyksessä, valitse lomakkeessa Allekirjoitusjärjestys päällä. Tämän jälkeen jokaisen allekirjoittajan kohdalla näkyy numero, jota voit muuttaa.

None

Oletuksena jokaisella on numero 1. Napsauta niitä numeroita, jotka haluat muuttaa.

None

Kun allekirjoituspyyntö lähetetään, kaikki allekirjoittajat saavat välittömästi tiedon luodusta allekirjoituspyynnöstä, mutta kukin voi allekirjoittaa asiakirjat vain numeron mukaisella vuorollaan.

None

Jos allekirjoittaja nro 2 katselee allekirjoituspyynnön tiedostoja ennen kuin allekirjoittaja nro 1 on allekirjoittanut, allekirjoittajaluettelo näyttää tältä eikä allekirjoittaja nro 2 voi napsauttaa Lue ja allekirjoita -painiketta.

None

Henkilöllisyyden varmentamisen vaihtoehtoiset tavat

SignSpacessa on kaksi vaihtoehtoa henkilöllisyyden varmentamiseen. Allekirjoituspyynnön laatija valitsee kullekin allekirjoituspyynnölle asianmukaisen tason.

None

Jos Kevyt taso valitaan, allekirjoittajien tunnistautuminen sähköpostin varmennuksella riittää:

  • Rekisteröityneet käyttäjät ovat varmentaneet sähköpostiosoitteensa tilin luonnin yhteydessä.
  • Rekisteröitymättömille käyttäjille, jotka allekirjoittavat asiakirjat rekisteröitymättä, lähetetään sähköpostilla kertakäyttöinen turvakoodi.

Kevyt taso on helpompi ja nopeampi tapa allekirjoittaa, mutta se varmentaa allekirjoittajien henkilöllisyyden heikommin. Jos siis allekirjoittaminen edellyttää allekirjoittajien henkilöllisyyden vahvaa varmentamista, on hyvä valita Vahva taso.

Jos Vahva taso valitaan, allekirjoittajan on tunnistauduttava käyttäen vahvaa sähköistä tunnistautumista:

  • Rekisteröityneet käyttäjät tunnistautuvat jokaisen allekirjoitustapahtuman yhteydessä, jos allekirjoittamiseen ei käytetä SignSpace Key -sovellusta.
  • Rekisteröityneet käyttäjät tunnistautuvat vain kerran hakiessaan SignSpacen kehittynyttä sähköistä allekirjoitusta SignSpace Key -mobiilisovelluksessa, jos allekirjoittamiseen käytetään SignSpace Key -sovellusta.
  • Rekisteröitymättömät käyttäjät, jotka allekirjoittavat asiakirjat rekisteröitymättä, tunnistautuvat jokaisen allekirjoitustapahtuman yhteydessä.

Vahva sähköinen tunnistautuminen tapahtuu Signicat-varmennuspalvelussa. Henkilöllisyys varmennetaan Suomen, Ruotsin, Norjan, Tanskan, Viron, Latvian tai Liettuan sähköisellä henkilöllisyystodistuksella. Allekirjoittajien henkilöllisyyden varmentaminen edellyttää heiltä pankkitunnuksia tai matkapuhelimessa olevia sähköisiä henkilöllisyystodistuksia.

Kaikki SignSpacessa luodut allekirjoitukset ovat eIDAS-asetuksen eli asetuksen (EU) N:o 910/2014 mukaisia. Lisätietoa allekirjoituksista on osoitteessa https://resources.signspace.com/legal-compliance.

Asiakirjan allekirjoittaminen, jos olet rekisteröitynyt SignSpacen käyttäjä

Kun sinut kutsutaan allekirjoittamaan asiakirja, saat ilmoituksen sähköpostiisi.

None

Siirry sähköpostiviestissä olevan linkin kautta SignSpacen tilaan, jossa allekirjoituspyyntö on.

None

Aloita allekirjoittamisprosessi napsauttamalla nimesi vieressä olevaa Lue ja allekirjoita -kohtaa.

None

Asiakirjan esikatseluikkuna avautuu.

None

Lue kaikki asiakirjat – tarkastettavana voi olla useampi kuin yksi asiakirja. Halutessasi voit ladata asiakirjat tarkastettavaksi. SignSpaceen voi ladata useita eri asiakirjatyyppejä, ja asiakirjan esikatselu ei välttämättä ole käytettävissä kaikkien asiakirjatyyppien tapauksessa. Tällöin tiedostot on ladattava tietokoneelle tarkastamista varten. Kun olet tarkistanut kaikki asiakirjat, napsauta Jatka allekirjoittamaan -painiketta.

Suorita allekirjoittamisprosessi loppuun napsauttamalla Allekirjoita 2 dokumenttia nyt.

None

Tässä esimerkissä allekirjoituspyynnön luontivaiheessa valittiin allekirjoituksen tasoksi Kevyt, joten vahvaa sähköistä tunnistautumista ei tarvita. Allekirjoittaminen on valmis -tietoruutu avautuu, kun SignSpace on käsitellyt pyyntösi. Kun napsautat Sulje, siirryt takaisin tilaan, johon allekirjoituspyyntö on lähetetty.

None

Nimesi kohdalla allekirjoituspyynnön tilaksi on vaihtunut Allekirjoitettu.

None

Jos allekirjoituksen tasoksi on valittu Vahva, prosessi on erilainen Allekirjoita 2 dokumenttia nyt -painikkeen painamisen jälkeen. Jos allekirjoituksen taso on Vahva, allekirjoittaminen edellyttää vahvaa sähköistä tunnistautumista. Helpoin tapa on käyttää SignSpace Key -sovellusta allekirjoittamiseen. Jos käytät jo sovellusta, saat matkapuhelimeesi push-ilmoituksen, joka sisältää allekirjoituspyynnön. Paina Allekirjoita-painiketta ja allekirjoita syöttämällä puhelimesi salasana tai käyttämällä kosketustunnistinta. Allekirjoittaminen on valmis -tietoruutu avautuu tietokoneellasi, kun SignSpace on käsitellyt pyyntösi.

None

Jos et vielä käytä SignSpace Key -mobiilisovellusta, tämä näyttö avautuu ja sovelluksen asentamista ehdotetaan. Napsauta Lähetä minulle sovelluksen linkit sähköpostiin -linkkiä.

None

Sovelluksen asennuslinkki lähetetään sähköpostiisi. Nämä ohjeet tulevat tietokoneen näyttöön.

None

Avaa sähköpostisi Saapuneet-kansio matkapuhelimellasi ja asenna sovellus. Kuten ohjeissa todetaan, asentamisen jälkeen mobiilisovellukseen on kirjauduttava SignSpace-tilin tunnuksilla. Sen jälkeen on suoritettava vahva sähköinen tunnistautuminen. Se tehdään Signicat-palvelussa, ja se tehdään vain kerran. Henkilöllisyys varmennetaan Suomen, Ruotsin, Norjan, Tanskan, Viron, Latvian tai Liettuan sähköisellä henkilöllisyystodistuksella. Pidä pankkitunnuksesi tai matkapuhelimessa oleva sähköinen henkilöllisyystodistuksesi valmiina henkilöllisyytesi varmentamista varten. Sovellus on valmis allekirjoittamista varten, kun näet tämän näytön.

None

Kun olet valmis, napsauta tietokoneella Valmis, lähetä minulle allekirjoituspyyntö -painiketta. Matkapuhelimeesi lähetetään push-ilmoitus, jossa on allekirjoituspyyntö.

None

Paina Allekirjoita-painiketta ja allekirjoita syöttämällä puhelimesi salasana tai käyttämällä kosketustunnistinta. Allekirjoittaminen on valmis -tietoruutu avautuu tietokoneellasi, kun SignSpace on käsitellyt pyyntösi.

Jos et käytä älypuhelinta tai se ei ole ulottuvillasi, voit jatkaa allekirjoittamista SignSpace-verkkosovelluksella. Napsauta Jatka allekirjoittamista tämän käyttöliittymän kautta -linkkiä. Tällöin sinua kuitenkin pyydetään suorittamaan vahva sähköinen tunnistautuminen aina, kun allekirjoitat asiakirjan, jonka allekirjoituksen on oltava Vahva.

None

Vahva sähköinen tunnistautuminen tapahtuu henkilöllisyyden varmentamiseen tarkoitetussa Signicat-palvelussa. Henkilöllisyys varmennetaan Suomen, Ruotsin, Norjan, Tanskan, Viron, Latvian tai Liettuan sähköisellä henkilöllisyystodistuksella. Pidä pankkitunnuksesi tai matkapuhelimessa oleva sähköinen henkilöllisyystodistuksesi valmiina henkilöllisyytesi varmentamista varten.

None

Kun palaat SignSpaceen varmennettuasi henkilöllisyytesi, jatka allekirjoittamista napsauttamalla Allekirjoita 2 dokumenttia nyt -painiketta uudelleen.

Saat ilmoituksen, että asiakirja on allekirjoitettu onnistuneesti.

None

Jos napsautat Sulje, palaat tilaan, johon allekirjoituspyyntö on lähetetty. Nimesi kohdalla allekirjoituspyynnön tilaksi on vaihtunut Allekirjoitettu.

None

Huomautus! Jos et ole viimeinen asiakirjan allekirjoittaja, allekirjoituspyyntöön liitetyssä asiakirjassa ei vielä näy sähköistä allekirjoitustasi. Jos avaat tai lataan asiakirjan nyt, siinä ei näy yhtään allekirjoitusta. Asiakirjan allekirjoitukset tulevat näkyviin vasta, kun kaikki allekirjoittajat ovat allekirjoittaneet sen. Saat sähköpostiviestin, kun kaikki allekirjoittajat ovat allekirjoittaneet asiakirjan ja sähköisillä allekirjoituksilla varustetut asiakirjat ovat valmiina ladattavaksi.

Asiakirjan allekirjoittaminen rekisteröitymättä SignSpaceen

Allekirjoittajat, joilla ei ole SignSpace-tiliä, saavat ilmoituksen allekirjoituspyynnöstä. He voivat allekirjoittaa rekisteröitymättä napsauttamalla Katsele allekirjoituspyyntöä.

None

Jos pääsy asiakirjoihin on suojattu pääsykoodilla, sinua kehotetaan syöttämään pääsykoodi. Se lähetetään sinulle sähköpostilla.

None

Etsi pääsykoodi sähköpostistasi.

None

Kun olet syöttänyt pääsykoodin, pääset tiedostoihin, joita allekirjoituspyyntö koskee.

None

Jos havaitset, ettet ole oikea henkilö allekirjoittamaan tiedostoja, valitse En voi allekirjoittaa. Sinua pyydetään kertomaan kommentissa, miksi et voi allekirjoittaa allekirjoituspyyntöä. Kommentti lisätään SignSpaceen julkisesti, jolloin kaikki tilan jäsenet näkevät sen. Allekirjoituspyyntö asetetaan pitoon, ja allekirjoituspyynnön laatija saa tiedon valitsemastasi vaihtoehdosta.

None

Jos allekirjoituspyyntö on osoitettu sinulle oikein, lue kaikki asiakirjat – tarkastettavana voi olla useampi kuin yksi asiakirja. Halutessasi voit ladata asiakirjat tarkastettavaksi. SignSpaceen voi ladata useita eri asiakirjatyyppejä, ja asiakirjan esikatselu ei välttämättä ole käytettävissä kaikkien asiakirjatyyppien tapauksessa. Tällöin tiedostot on ladattava tietokoneelle tarkastamista varten.

Kun olet tarkistanut kaikki asiakirjat, napsauta Jatka allekirjoittamaan -painiketta. Suorita sitten allekirjoittamisprosessi loppuun napsauttamalla Allekirjoita 2 dokumenttia nyt.

None

Jos allekirjoituspyyntöön on määritetty Kevyt taso, sinua kehotetaan syöttämään nimesi. Kirjoita nimesi virallisessa muodossa – se näkyy asiakirjan allekirjoituksissa.

None

Napsauta Allekirjoita nyt. Tämän jälkeen saat ilmoituksen, että asiakirja on allekirjoitettu onnistuneesti. Suosittelemme kuitenkin SignSpace-tilin luomista, jotta voit osallistua keskusteluun ja seurata allekirjoitusprosessia ja pääset käsiksi kaikkien allekirjoittamiin lopullisiin, arkistoituihin asiakirjoihin.

None

Jos allekirjoituspyyntöön on määritetty Vahva taso, nimen syöttämisen sijaan sinua kehotetaan suorittamaan vahva tunnistautuminen allekirjoittamisen yhteydessä. Vahva sähköinen tunnistautuminen tapahtuu henkilöllisyyden varmentamiseen tarkoitetussa Signicat-palvelussa. Henkilöllisyys varmennetaan Suomen, Ruotsin, Norjan, Tanskan, Viron, Latvian tai Liettuan sähköisellä henkilöllisyystodistuksella. Pidä pankkitunnuksesi tai matkapuhelimessa oleva sähköinen henkilöllisyystodistuksesi valmiina henkilöllisyytesi varmentamista varten.

None

Kun palaat SignSpaceen henkilöllisyytesi varmentamisen jälkeen, saat ilmoituksen, että asiakirja on allekirjoitettu onnistuneesti.

Allekirjoittajien muokkaaminen

Jos olet allekirjoituspyynnön laatija, voit vaihtaa allekirjoituspyyntöön määrittämiäsi allekirjoittajia. Napsauta lähettämäsi allekirjoituspyynnön alareunassa olevaa Muokkaa allekirjoittajia -linkkiä.

None

Muokattavissa oleva luettelo allekirjoittajista avautuu.

None

Voit poistaa allekirjoittajia, jotka eivät vielä ole allekirjoittaneet (sellaista allekirjoittajaa, joka on jo allekirjoittanut asiakirjan, ei voi poistaa). Voit myös lisätä uusia allekirjoittajia. Kun olet tehnyt muutokset, napsauta Tallenna muutokset -painiketta, niin uudet allekirjoittajat saavat allekirjoituspyynnön.

Voit myös ottaa allekirjoitusjärjestyksen käyttöön ja pois käytöstä allekirjoittajaluettelon muokkauslomakkeessa. Kun allekirjoitusjärjestys on päällä, voit vaihtaa niiden allekirjoittajien järjestystä, jotka eivät vielä ole allekirjoittaneet.

Allekirjoituspyynnön siirtäminen pitoon, peruuttaminen ja uudelleen avaaminen

Allekirjoituspyynnön omistaja voi perua allekirjoituspyynnön, joka ei enää ole tarpeellinen. Toiminto on allekirjoituspyynnön kontekstivalikossa.

None

Allekirjoituspyynnön omistaja voi avata perutun allekirjoituspyynnön uudelleen milloin tahansa. Toiminto on allekirjoituspyynnön kontekstivalikossa.

None

Kuka tahansa käyttäjä voi asettaa allekirjoituspyynnön pitoon. Toiminto on allekirjoituspyynnön kontekstivalikossa.

None

Allekirjoituspyyntö jää pitoon myös siinä tapauksessa, että allekirjoittaja valitsee En voi allekirjoittaa -vaihtoehdon.

None

Allekirjoituspyynnön omistaja voi avata uudelleen allekirjoituspyynnön, joka on pidossa, tai perua sen, jos se ei enää ole tarpeellinen. Nämä toiminnot ovat allekirjoituspyynnön kontekstivalikossa.

None

Allekirjoituspyyntöhistorian katseleminen

Allekirjoituspyyntöhistoria on allekirjoituspyynnön kontekstivalikossa.

None

Siitä avautuu apuikkuna, jossa näkyy luettelo tärkeimmistä allekirjoituspyynnön sisällön tai tilan muutoksiin liittyvistä toimista.

None

Allekirjoitettujen asiakirjojen katseleminen

Allekirjoitettujen pdf-tiedostojen katseleminen

Kun kaikki allekirjoittajat ovat allekirjoittaneet pdf-tiedoston SignSpacessa, pdf-tiedoston loppuun liitetään allekirjoitussivu.

Valmis allekirjoituspyyntö, jossa on pdf-tiedostoja, näyttää tältä:

None

Pdf-tiedostojen tapauksessa voit napsauttaa tiedostoliitettä ja katsella allekirjoitettua pdf-tiedostoa verkossa (allekirjoitukset ovat asiakirjan viimeisellä sivulla). Voit ladata kunkin pdf-tiedoston erikseen tietokoneellesi. Voit myös ladata kaikki allekirjoitetut tiedostot sisältävän zip-tiedoston tietokoneellesi napsauttamalla Lataa kaikki tiedostot ja allekirjoitukset -linkkiä.

None

Allekirjoitettujen muiden kuin pdf-tiedostojen katseleminen

Kun kaikki allekirjoittajat ovat allekirjoittaneet muun kuin pdf-tiedoston (esim. Word-, PowerPoint-, Excel- tai kuva- tai videotiedoston) SignSpacessa, luodaan zip-tiedosto. Se sisältää alkuperäisen tiedoston ja pdf-muotoisen allekirjoitussivun.

Valmis allekirjoituspyyntö, jossa on muita kuin pdf-tiedostoja, näyttää tältä (kukin allekirjoitettu tiedosto ja siihen liittyvä allekirjoitussivu pakataan zip-tiedostoon).

None

Zip-kansioita ei voi esikatsella verkossa, mutta voit ladata kunkin zip-tiedoston erikseen tietokoneellesi ja katsella tiedostoja. Voit myös ladata kaikki alkuperäiset tiedostot ja niiden pdf-muotoiset allekirjoitussivut sisältävän zip-tiedoston tietokoneellesi napsauttamalla Lataa kaikki tiedostot ja allekirjoitukset -linkkiä.

None

Allekirjoitettujen asiakirjojen varmentaminen

Noudata näitä ohjeita tarkasti, jotta allekirjoitettujen asiakirjojen varmentaminen toimii oikein.

Napsauta loppuun suoritetussa allekirjoituspyynnössä Lataa kaikki tiedostot ja allekirjoitukset -linkkiä.

None

Yksi zip-tiedosto ladataan tietokoneellesi. Pura zip-tiedosto kansioon, mutta älä avaa sen sisältämiä tiedostoja.

Huomautus! Jos avaat tiedoston ja tallennat sen uudelleen (vaikka et muokkaisi sitä), tiedoston katsotaan muuttuneen eikä allekirjoitusten varmennus onnistu.

Siirry osoitteessa https://www.signspace.com/verification.html olevalle varmennussivulle ja lataa kaikki puretut tiedostot kerralla.

None

Huomautus! On tärkeää ladata kaikki saman allekirjoituspyynnön tiedostot, vaikka vain yksi tiedostoista haluttaisiin varmentaa. Tiedostojen on oltava erillisiä (ei enää zip-tiedostossa).

Kun lataat kaikki saman allekirjoituspyynnön sisältämät tiedostot erillisinä tiedostoina, näet varmentamisen tuloksen:

None